SAMPLE SUBMISSION
   การส่งตัวอย่าง

1. ตัวอย่างที่ส่งตรวจควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น และจัดเก็บในน้ำแข็งระหว่างการจัดส่ง หรือเก็บในสารละลาย DNA/RNA shield เพื่อรักษาเสถียรภาพของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ หากต้องการขนส่งตัวอย่างที่อุณหภูมิปกติ

2. ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นดีเอ็นเอ ตัวอย่างจะต้องเก็บรักษาไว้ในน้ำแข็ง/น้ำแข็งแห้งระหว่างการขนส่งเท่านั้น

3. ในการวัดปริมาณดีเอ็นเอ วิธีการที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด คือ การวัดความเข้มข้นโดยใช้ฟลูออโรมิเตอร์มากกว่าการวัดโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV-Vis และควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

4. ก่อนส่งตัวอย่างควรตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอ โดยการใช้เจล agarose สำหรับตัวอย่างดีเอ็นเอนั้นควรเจือจางในน้ำที่ปราศจากเอนไซม์ DNase (สำหรับการวิเคราะห์ WGS), 10 mM Tris หรือ low TE (0.1x TE, 0.1 mM EDTA)

5. กรุณากรอกใบรายละเอียดของตัวอย่างและชื่อบนหลอดเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วนและตรงกัน ชื่อของตัวอย่างและรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ชีวสารสนเทศ ซึ่งหากข้อมูลไม่ชัดเจน อาจจะส่งผลทำให้การรายงานผลไม่ถูกต้องได้ ในกรณีที่ชื่อตัวอย่างไม่ตรงกับใบรายละเอียดของตัวอย่าง รายงานจะถูกวิเคราะห์ตามข้อมูลตัวอย่างในใบรายละเอียดของตัวอย่างเป็นหลัก

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้