WHOLE GENOME SEQUENCING
 

 

   การวิเคราะห์ผล

วิเคราะห์คุณภาพของข้อมูล

 • De-multiplexing : ตัดลำดับบาร์โค้ดจากชุดข้อมูล
 • Trimming : ตัดลำดับไพรเมอร์ออกจากข้อมูล
 • Filtering : ตัดข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำออกจากทั้งเส้น forward และ reverse

การประกอบและจัดเรียงลำดับ DNA

 • Unicycler : กระบวนในการการประกอบจัดเรียงชิ้นส่วน DNA ของแบคทีเรีย
 • QUAST : ประเมิณคุณภาพของลำดับ DNA

ระบุตำแหน่งของยีน

 • Prokka : ฐานข้อมูลเพื่อใช้ระบุตำแหน่งของยีนในแบคทีเรีย โดยการค้นหารหัสบ่งชี้การเริ่มต้นและสิ้นสุดของยีน หรือโดยการเปรียบเทียบกับยีนที่รู้จักแล้ว

 

ระบุหาชนิดของแบคทีเรียและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 • ด้วยการหาค่า average nucleotide identity (ANI) ของลำดับ DNA เปรียบเทีบกับจีโนมอ้างอิง
 • การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่สนใจโดยใช้ค่า ANI เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ออกมาเป็นรูปแบบแผนภูมิที่เรียกว่า phylogenetic tree หรือ phylogeny

 

การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของแบคทีเรีย

 • การเปรียบเทียบ sequencing read จากตัวอย่างกับจีโนมอ้างอิงเพื่อให้ทราบข้อมูลความผันแปรทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ SNPs ที่ได้จากความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่งนั้นเทียบกับจีโนมอ้างอิง
   

ระบุหน้าที่ของยีน

 • การระบุหน้าที่ของยีนจากตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล KEGG Orthology

ระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย

 • การระบุหายีนก่อโรคและยีนดื้อยาในตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต่างๆ

การทำนายเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ

 • การทำนายและระบุยีนหรือกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมแทบอไลต์ทุติยภูมิในจีโนม

ระบุลำดับนิวคลีโอไทด์ของแบคเทอริโอเฟจ

 • การค้นหาและระบุตำแหน่งของลำดับนิวคลีโอไทด์ในจีโนมของแบคทีเรียหรือในพลาสมิด

การสร้างแผนที่จีโนมเชิงเปรียบเทียบในแบคทีเรีย

 • การเปรียบเทียบแผนที่จีโนมของจีโนมที่สนใจ เพื่อช่วยระบุความเหมือนและความแตกต่างของคุณสมบัติของจีโนมเปรียบเทียบกับจีโนมอ้างอิง


__________

   ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน WGS
___________

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้